Tryckvatten - vatten

Tryckvattenavlopp

Framför allt på landet där falledningskanalisation ofta är förknippat med höga kostnader erbjuder tryckvattenavlopp ofta ett billigare alternativ. Genom att sätta in REHAU’s tryckvattensystem uppnås ofta tydliga kostnadsbesparingar tillsammans med en hög säkerhetsnivå.