Dagvattenanvändning

Vatten betyder liv, tillväxt och framsteg. Dricksvattentillgångarna på jorden är dock begränsade. Dagvatten kan ersätta kostsamt dricksvatten och därmed skona de resurser som finns. I Mellaneuropa finns nästan överallt tillräckligt med regnvatten. Om detta vatten skulle samlas centralt i en tank och pumpas in i byggnader, skulle gratis regnvatten kunna ersätta dricksvatten i t.ex. WC-spolning och i tvättmaskiner. RAURAIN anläggningar för trädgårdsbevattning eller för användning inomhus uppfyller alla krav enligt DIN 1989.

Dagvattenanvändning för trädgårdsbevattning

Med systemet RAURAIN för trädgårdsbevattning kan en komplett anläggning för användning av dagvatten snabbt och enkelt installeras. Systemet innehåller alla komponenter: Marktank av polyetylen inklusive lock och filterkorg liksom trädgårdsset som består av pump, tryckledning och anslutningsdosa.

Dagvattenanvändning i hus och trädgård

Den maximala effekten av tappvatteninbesparning uppnås när dagvattnet inte bara används till trädgårdsbevattning utan inomhus för WC-spolning, städning eller om så önskas till tvätt.