Dricksvatten - försörjning

Schaktfri förläggning av 9 km dricksvattenledning i strandområde

Schaktfri förläggning av 9 km dricksvattenledning i strandområde

45000 meter dricksvattenrör på stor specialtrumma

45000 meter dricksvattenrör på stor specialtrumma

RAUPROTECT PE 100-RC dricksvatten

RAUPROTECT PE 100-RC dricksvatten

Förläggningskapacitet: 1200 meter i timmen

Förläggningskapacitet: 1200 meter i timmen

Dricksvattenförsörjning Neuwerk – Tysklands minsta ö i Nordsjön

Dricksvattenförsörjning Neuwerk – Tysklands minsta ö i Nordsjön 

REHAU’s system för dricksvattenförsörjning motsvarar högt ställda krav vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och ekonomi. Som vattenledningar för markförläggning rekommenderas tryckrörsystem av RAU-PE och RAU-PE-Xa både för traditionellt förläggningssätt och för olika metoder av schaktfri förläggning. Genom de speciella materialegenskaperna kan dessa rör även förläggas i problemområden som t.ex. bergsänkor.