RAUBIOXON PLUS rörventilation

Beskrivning

Beskrivning

RAUBIOXON rörluftningssystem är speciellt framtaget för ventilation av blandningar av avlopp och aktiverat slam i biologiska reningsnivåer.

 • För kontinuerlig och intermittent drift
 • Användning i kommunala och industriella reningsanläggningar
 • Sparar upp till 30 % energi
 • Luftningsmembran av sprickfri, antimikrobiell silikonelastomer
 • Lång livslängd tack vare högvärdigt material

Fördelar

Fördelar i sammandrag

 • Snabbt och enkelt montage

Lång livslängd

 • Väder- och åldringsbeständig
 • Åldringsbeständig
 • Hög draghållfasthet
 • Blir inte hårt eller sprött
 • Liten beläggningsbildning
 • Låg tryckförlustökning och därigenom kostnadseffektivt
 • Bra syreupptagning
 • Lämpligt för intermittent drift
 • Lämpligt för industriavlopp
 • Kan användas i svåra strömningsförhållanden
 • Låga skötselkostnader

Användningsområden

Användningsområden

Ventilationssystem används i den biologiska reningsnivån av avloppsanläggningar för att hantera syrebemängda mikroorganismer.

Kommunala reningsverk

Industriella reningsverk

 • Petrokemisk industri
 • Stålindustri
 • Läderbearbetning
 • Pappersproduktion
 • Textilbearbetning
 • Livsmedelsindustri
 • Mjölkproduktion
 • Dryckesindustri
 • Farmaseptisk industri
 • Tryckindustri