Krympslang och industrislang

Tekniska lösningar

Standarprogram med innovationskraft

Innovationskraft, kvalitet, framtidsorienterad teknik och fackkunskap på produktnivå. Detta bestämmer vad vi gör när det gäller tekniska lösningar.

Våra slang-, silikon- och profilprogram är sedan länge etablerade hos ledande företag i denna bransch. Tillsammans med våra handelspartners vinner vi nya marknader och optimerar ständigt kvalitet och tjänster.

Här gäller: tillsammans är vi en del av lösningarna – inte del av problemen.