Brandslang

Beskrivning

Brandskyddsslang
Brandskyddsslang

SÄKERHET - NÄR DET GÄLLER

Inom brandskyddsteknik används brandskydds- och eldsläckningsslang i s.k. väggbrandposter.

Dessa tjänar som en första eldbekämpning av personer på plats.

P.g.a. användningsområdet är kraven på slangen fastställd enligt DIN EN 694. Externa provningslaboratorier bekräftar att alla våra brandskyddsslangar uppfyller normen för slangkonstruktioner.

Silikontätningar för brandskyddsdörrar kompletterar vår produktportfölj för brandbekämpning.

Varianter

Brandskyddsslang
Brandskyddsslang

Varianter

  • DN 19

  • DN 25

  • DN 33

DOKUMENTATION