RAU-VPE

Beskrivning

Pneumatikslang av RAU-VPE
Pneumatikslang av RAU-VPE

SPECIALISTEN FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

Pneumatikslang av RAU-VPE är de nya specialisterna för pneumatiska lösningar.
De speciella VPE-recepturerna motsvarar riktlinje 2002/72/EG och är därmed lämpliga för livsmedel.

Fördelar

Pneumatikslang av RAU-VPE
Pneumatikslang av RAU-VPE

Fördelar

  • Förbättrad temperaturbeständighet

  • Förbättrad slaghållfasthet och beständighet mot dragsprickor

  • Kompatibel med gängse insticksanslutningar

  • Mycket god kemikalieresistens

  • Beständig mot allmänt förekommande rengöringsmedel

  • UV-beständig

  • Halogenfri

  • Mycket god flexibilitet

  • Inga REACH-kritiska beståndsdelar

DOKUMENTATION