RAUTHERM SPEED PLUS FÖR ENKLA GOLVVÄRME INSTALLATIONER

RAUPIANO PLUS: Tystast i klassen

RAUTITAN: MÅNGSIDIG LÖSNING FÖR ALLA INSTALLATIONER

Highlights

RAUPIANO PLUS: Det ljuddämpande avloppsröret

Ett komplettsystem för såväl enfamiljshus som flerfamiljshus samt offentliga byggnader

Tappvattensystem RAUTITAN pex-rör och kopplingar

Tappvatteninstallationssystem RAUTITAN är en idealisk systemlösning med pex-rör och kopplingar av hög kvalitet.

Brunnar för så gott som alla tillämpningar

Robust vid låga temperaturer, idealisk för heta avloppsvatten från industrimiljöer. Korttid upp till 90o C, långtid ...

Golvvärme och kyla

REHAU erbjuder dig kompletta system med genomtänkta lösningar för alla användningsområden i bostads- och övrigt ...

Dagvatten - kassetter - infiltration

Genom överbelastning på avloppssystem och reningsverk och höga vattenflöden stiger risken för översvämningar. Snabbt ...

Schaktfri rörsanering & nyförläggning

Med REHAU's system för schaktfri rörsanering och nyförläggning erbjuds kvalificerade lösningar för de mest skilda ...

Dricksvatten - försörjning

REHAU’s system för dricksvattenförsörjning motsvarar högt ställda krav vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och ...

Telekommunikation

Skapa förbindelser Dagens värld har krympt, mest på grund av telekommunikationstekniken. Med moderna ...

Referenser

Vid byggandet levererade REHAU 28 000 meter RAUPIANO PLUS-rör och bidrog därmed till skapandet av en av världens ...