Akustiska lösningar

REHAUs akustiska lösningar

Bra akustik för moderna kontor

Medarbetarnas välbefinnande står i fokus när man ska ta ställning till hur arbetsplatsen ska utformas. Rådgivare och arkitekter kan öka effekten genom att sätta sig in i hur omgivningen bäst kan anpassas för att möta medarbetarnas behov.

En god rumsakustik är en viktig faktor vid arbetsplatsens utformning. REHAU stöder dessa förbättringar med en rad nyskapande produkter.