RAUWORKS-Skiljeväggar

Beskrivning

RAUWORKS screen – skiljeväggar för öppna arbetsplatser

De akustiskt verkande skiljeväggselementen RAUWORKS screen är speciellt framtagna för dubbla arbetsplatser. De representerar modern design i kombination med ljuddämpning och –absorption.

I öppna strukturer i moderna arbetsmiljöer möjliggör RAUWORKS screen störningsfritt arbete och befrämjar samtidigt kommunikation. Genom mycket god akustisk verkan och steglös höjdreglering kan alla medarbetare individuellt anpassa sin arbetsplats för koncentrerat arbete och kommunikation.