Jalusier - Skena - flex

Beskrivning

System med not

  • Fritt att välja skåputformning med nya designmöjligheter
  • Flexibel styrskena av PP med not
  • Fritt val av ytterradie i positiv löpriktning
  • Minimal innerradie Rj = 35,5 mm
  • Styrskenan kan kallböjas för hand

Systemkomponenter