Jalusier - Skena - frame

Beskrivning

Förmonterat system

 • Oslagbar design med ramar
 • Enkelt montage – häng bara upp, skruva ihop – klart!
 • Enhetlig frontdesign för horisontal- och vertikalskåp
 • Förmonterat styrsystem (19 mm)
 • Styrskena av aluminium

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Lopp i sidovägg¨

 • Snäcka
 • Styrskena
 • Lock
 • Ändkapsel

Lopp i bakre vägg

 • 90o-hörn
 • Styrskena FRAME
 • Lock
 • Ändkapsel
 • Skena TOP