Jalusier - Skena - top

Förmonterat system - snyggt utseende

Beskrivning

Förmonterat system

 • Enkelt montage
 • Ingen fräsning, häng bara upp och skruva ihop – klart!
 • Kan även monteras i efterhand
 • Snyggt utseende utan synbar övergång mellan skena/snäcka/90o-hörn
 • Styrskena av aluminium

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Lopp i sidovägg

 • Styrsnäcka
 • Styrskena
 • Lock
 • Mellanstopp

Lopp i bakre vägg

 • 90o-hörn
 • Styrskena
 • Lock
 • Mellanstopp