Nordbyggmässan i Älvsjö den 10-13 april

Vi finns i år på plats under Nordbyggmässan i Älvsjö den 10-13 april.

Välkomna till vår monter A12:48 där vi visar upp vårt RAUTITAN PEX rör system
samt nyheter inom det ljuddämpande spillvattensystemet RAUPIANO PLUS.