Gebäudeentwässerung RAUPIANO PLUS

opis

opis

Sistem RAUPIANO PLUS izpolnjuje najvišje zahteve, ki veljajo za protihrupno zaščito skladno s smernicami VDI 4100 in preprečuje v veliki meri nastanek motečega hrupa, ki običajno nastane pri odtoku. S stopnjo glasnosti, ki se nahaja pod 20 dB(A), izpolnjuje sistem že sedaj prihodnje zahteve.

Tri funkcionalne plasti zagotavljajo zanesljiv odtok, absorbirajo zvok in zagotavljajo celo pri -10 °C varno polaganje

Hidravlično optimirani oblikovni kosi skrbijo za optimalen odtok in za nizko stopnjo hrupa

Posebne patentirane pritrdilne objemke ločijo učinkovito zvok v telesu

Ojačana cevna kolena poskrbijo za maso tam, kjer je le-ta za zmanjšanje hrupa najpomembnejša

Ekonomičnost

Spajanje z vtičnimi mufami in ustrezne dolžine cevi prihranijo pri polaganju čas: 30 % prihranjenega časa v primerjavi z običajnimi cevmi iz litega železa

Isto načrtovanje kot pri poznanih visokotemperaturnih sistemih, saj je odtočna hidravlična zmogljivost identična

Možen je prehod na visokotemperaturne in zemeljske kanalske sisteme brez prehodnega kosa

Učinkovite in atestirane rešitve za protipožarno zaščito

Celoten sistem tako za enodružinske hiše kot za velike objekte

Celo pri temperaturah do -10 °C varno polaganje brez preloma

Široka ponudba od DN 40 do DN 200

Obstojno v vroči vodi, odporno proti kemikalijam in koroziji

Možnost uporabe kot centralni sesalni vod vključno s številnimi dodatnimi artikli

prednosti

Odvajanje vode iz stavbe s sistemom RAUPIANO PLUS RAUPIANO PLUS

Cevi RAUPIANO PLUS imajo inovativno trislojno zgradbo:

Neobrabljiva in dobro drsna notranja plast iz PP

Zelo trdna srednja plast iz mineralno ojačanega PP s polnili, ki absorbirajo zvok

Zunanja plast iz PP, odporna na udarce

S temi lastnostmi dosega sistem najboljše zvočnoizolacijske vrednosti, primeren je za polaganje pri temperaturah do -10 °C in razpolaga z visoko stopnjo togosti (togost obroča >4 kN/m2 skladno z DIN EN ISO 9969). Odtočne cevi RAUPIANO PLUS so primerne za sisteme, namenjene odvajanju vode, skladno z DIN EN 12056 in DIN 1986-100 znotraj objektov ter za polaganje v zemljino znotraj in izven strukture zgradbe. Sistem je primeren tako za enodružinske hiše kot za velike objekte ter za novogradnje in sanacije.

Mere hišnega odtočnega sistema ustrezajo DIN EN 1451-1 in so zato kompatibilne z običajnimi visokotemperaturnimi sistemi in z zemeljskimi kanalskimi sistemi.

sistemske komponente

sistemske komponente

Cevni oblikovni kosi

Celoten program oblikovnih kosov v dimenzijah DN 40, DN 50, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125,DN 160 in DN 200 zadosti praktično vsem načinom uporabe.

Hidravlično optimirani oblikovni kosi zagotavljajo optimalno odvajanje vode in dopuščajo tako ekonomične rešitve kot rešitve, ki nam prihranijo prostor. Posebne enojne odcepne spojke z notranjim radijem razpolagajo npr. z večjo odtočno zmogljivostjo in lahko zato odvajajo vodo iz do 20 % več sanitarnih elementov kot običajne odcepne spojke. Cevna kolena RAUPIANO PLUS z nazivno širino DN 90 do DN 125 so na kritičnem območju, kjer lahko pride do pojava hrupa, opremljena z odebeljeno steno ter tako doprinesejo do odličnih vrednosti na področju zvočne izolacije.

Pritrditev

Pri pojavu hrupa, ki nastane pri odtoku, je bil desetletja dolgo v ospredju zvok v zraku. Da bi ta zvok odstranili, so se uporabljale zelo težke cevi s prav tako zelo visoko gostoto. V sklopu razvoja modernih metod izolacije stavb pa se je pokazalo, da je potrebno upoštevati še eno komponento. Tudi zvok v telesu je namreč pomemben dejavnik. Patentirana pritrditev z objemko, ki ima izredno dobro zvočno izolacijo, in ki je sestavljena iz podporne objemke in fiksirne objemke, izredno dobro minimira prenašanje zvoka v telesu. Na ta način so izpolnjene zahteve po protihrupni zaščiti skladno z DIN 4109 (30dB(A)) in tudi bistveno strožje zahteve smernic VDI 4100 (20 dB(A)). Potrdilo o testiranju na institutu Fraunhofer je potrdilo: protihrupna zaščita je na najvišjem nivoju.

Protipožarna zaščita

Preventivna protipožarna zaščita, ki cevne skoznjike po potrebi zapre, tako da se ne morejo razširiti plameni, dim in plini, je nujnost pri vsaki večnadstropni zgradbi. Sistem RAUPIANO PLUS olajša izpolniti te zahteve. Atestirane protipožarne manšete od DN 50 do DN 200 lahko fleksibilno namestite na steno ali strop ali pa jih vbetonirate že v surovi beton. Posebno praktično: konkretno stanje protipožarne zaščite lahko kontrolirate na enem mestu. V primeru požara ekspandira posebni intumescentni material pri temperaturi ca. 160 °C na 18-kratnik svojega volumna in tako zapre cevni skoznjik. Razširitev požara v zgornjo nadstropje je na ta način zanesljivo preprečena.