ogrevalni sistem za elasticna tla

Opis

Prijetno temperirana površina športnih tal zaradi vgradnje talnega ogrevanja

Zahteva arhitektov in planerjev po temperiranih tleh v športnih dvoranah se zaradi športno-medicinskih, energetskih in arhitektonskih spoznanj vedno bolj uveljavlja.

Talno gretje se integrira v spodnjo konstrukcijo elastičnih tal. Zaradi velikoploskovnega ogrevanja se v dvorani ustvari za športnike prijeten temperaturni profil.

Prijetno temperirana površina tal

Prihranek energije zaradi velikega deleža sevalne energije

Nizka stopnja vrtinčenja prahu

Nizka stopnja valovanja zraka

Ne vpliva na talno konstrukcijo zaradi načina polaganja cevi

Majhni investicijski stroški

Prednosti

Prednosti

 • Ločitev konstrukcije elastičnih tal in talnega gretja omogoča naknadno sanacijo talne konstrukcije brez demontaže talnega gretja

  Hitra in preprosta montaža zaradi polaganja predhodno obdelane izolacije in fleksibilnih cevi RAUTHERM S

  Polaganje v obliki meandra zagotavlja v dvorani enakomeren temperaturni profil

  Zagotovljeni pravilni razmiki zaradi tračnice RAUFIX

  Brez obremenitve strešne konstrukcije pri instalaciji, modernizaciji in renoviranju in zaradi tega več svobode pri planiranju

  Brez kopičenja toplote pod stropom dvorane in zaradi tega manjše toplotne izgube skozi streho

  Brez temperaturnih/sevalnih polj zaradi enakomerne porazdelitve toplote

Variante

Variante

 • Ogrevalni sistem za elastična tla – sistem z industrijskim razdelilnikom

  Sistem je primeren za športna elastična tla in za individualno prilagoditev. Navezava cevi RAUTHERM S 20 x 2,0 mm ali 25 x 2,0 mm poteka z industrijskim razdelilnikom REHAU.

  Ogrevalni sistem za elastična tla – sistem z industrijskim razdelilnikom

  Optimiranje tlaka v sistemu s pomočjo priključitve cevi RAUTHERM S 25 x 2,3 mm in razdelilnega sistema po principu "Tichelmann". Individualna izdelava razdelilnega sistema glede na krajevne danosti in zahteve.

dobavni program

dobavni program

 • Predhodno obdelana izolacijska plošča

  Tračnica RAUFIX

  Tračnica RAILFIX

  Pritrdilne sponke

  Industrijski razdelilnik

  Razdelilnik po principu Tichelmann