Inštalácia pitnej vody

Naše systémy na pitnú a odpadovú vodu

RAUTITAN – náš systém na inštaláciu pitnej vody a kúrenia. Vytvorte jedným pohybom bezpečné spoje bez zúženia rúr s našou spájacou technikou overenou 30-ročnými skúsenosťami. Výhoda pre našich zákazníkov: Straty tlaku sa znižujú na minimum a zároveň vysoká tesnosť našich tvaroviek účinne bráni preniknutiu choroboplodných zárodkov.

RAUPIANO PLUS – systém na tiché odvodnenie budov. Tento systém je tichý aj vtedy, keď cez rúry preteká voda. Keďže naše zvukovo izolované rúry – vybavené zvukovo izolačnými komponentami – tlmia zvuk lepšie v súlade s požiadavkami smernice o ochrane pred hlukom VDI 4100. Naše spoľahlivé protipožiarne riešenia zjednodušujú plánovanie aj montáž. Najlepšie predpoklady na nekomplikovanú kolaudáciu.

Highlighty

Rúry na pitnú vodu RAUTITAN

Hygiena pitnej vody so systémom - to správne riešenie na každé požiadavky

Video: RAUTITAN. Systém

Ako komplexný a variabilný systém je RAUTITAN prvou voľbou pre moderné inštalácie.

Video prezentácia produktov RAUTOOL A-light2 Kombi

Kombinované akumulátorovo-hydraulické náradie na spoje s násuvnou objímkou a rozťahovacie kliešte.

Video prezentácia produktov pripájacieho bloku vykurovacích telies

Opticky atraktívny blok RAUTITAN stabil na pripojenie vykurovacieho telesa.