Funkčnosť

Hrany s pridanou hodnotou

Hrany s pridanou hodnotou

Ako dizajnový prvok nábytkového kusu hrana významnou mierou prispieva k celkového estetickému riešeniu priestorov, v ktorých žijeme. Preto nepotrebujeme izolované riešenia jednotlivých produktov, ale presvedčivé koncepcie, ktoré v prospech zákazníka spájajú funkčnosť a dizajn.
REHAU opakovane zakaždým vsadí na impulzy a vyvíja materiálové riešenia hrán, ktoré bodujú maximálnou funkčnosťou a dajú sa prispôsobiť novým požiadavkám z hľadiska výrobných technológií alebo aplikácií.
Hrany s pridanou hodnotou nachádzajú svoje miesto v týchto programoch RAUKANTEX: