RAUKANTEX visions Duo-Design

Popis

Hit v oblasti ohranenia povrchov imitujúcich sklo

Program RAUKANTEX visions Duo-Design, zameraný na hrany vyrobené z materiálu PMMA, umožňuje dosiahnuť vyhladený vzhľad čelnej plochy neprerušovaný odskokmi a vytvorí dojem tesne priliehajúcej sklenej tabule. RAUKANTEX visions Duo-Design poskytuje maximálnu slobodu tvorivosti, lebo umožňuje akékoľvek sfarbenie.

Výhody

Výhody

  • Vyhladený vzhľad – dojem tesne priliehajúcej sklenej tabule.
  • Bočný pohľad do povrchovej vrstvy zo skla na báze polyméru.
  • Jednoduché ohyby a vytvorenie faziet na existujúcich zariadeniach.
  • Jednotné riešenie vzhľadu čelnej plochy a jej okolia.
  • Maximálna individualita pri použití farieb a dekorov.
  • Možnosť dodávky aj v úprave RAUKANTEX laser edge.
  • Jednoduché opracovanie na existujúcich laserových zariadeniach.

Na stiahnutie

Na stiahnutie