Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie: Účinné riešenia prijateľné k životnému prostrediu

Najlepšími zdrojmi energie sú tie, ktoré sú neustále k dispozícii v neobmedzenom množstve. REHAU pomáha vlastníkom nehnuteľností využívať na vykurovanie a chladenie alternatívne zdroje energie. Možnosti sú rôzne – slnečné žiarenie, geotermia, bioplyn ... Pomocou našich produktov je jednoduché dodržať zákonom stanovené predpisy, nezaťažovať životné prostredie a šetriť rozpočet zákazníka pri realizácii novostavby a rekonštrukcii objektu.