Biomasa & Bioplyn

Zapezpečenie energie pre budúcnosť

Biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie, nadobúda v súčasnosti stále väčší význam. V posledných rokoch sa na celom svete vybudovali tisícky bioplynových staníc, ktoré nás zásobujú prúdom a teplom. Firma REHAU sa na našom trhu etablovala ako dodávateľ kompletných systémových riešení pre bioplynové stanice.