Energetický koncept

Popis

Inovatívne riešenia so sezónnymi zásobníkmi tepla

Sezónne zásobníky tepla sú kľúčovým komponentom pri získavaní tepla z obnoviteľných zdrojov.

Integráciou sezónneho zásobníka tepla je možné realizovať dodatočné zásobovanie energiou pre systémy väčšie ako 100 kW, ktoré sú zásobované prevažne energiou z obnoviteľných zdrojov.

V tomto prípade pripadajú do úvahy tieto možnosti:

 • Tepelná elektráreň (BHKW)
 • Odpadové teplo z priemyslu
 • Solárny kolektor

Systémové komponenty

Systémové komponenty

Popri zdroju tepla, sezónnemu zásobníku a odberateľovi tepla je potrebné podľa účelu použiť aj nasledovné komponenty:

 • Akumulačný zásobník:
  Veľkým výkyvom vo výkone tepelných zdrojov sa dá predísť použitím akumulačného zásobníka, ktorý je nevyhnutný predovšetkým pri použití solárnych kolektorov.
 • Tepelné čerpadlo:
  Pokiaľ sa minie teplo zo zásobníka, potrebné na tvorbu želanej teploty, je nevyhnutné použiť tepelné čerpadlo, ktoré túto teplotu v zásobníku dorovná.
 • Špičkový zdroj tepla:
  Podľa spôsobu využitia je hospodárnejšie pokryť špičkový odber tepla dodatočným zdrojom tepla, pričom je potrebné systém navrhnúť na štandardnú potrebu tepla. Využitie špičkového zdroja tepla šetrí investičné náklady.