Hĺbkové sondy - zásobník tepla

Systémové komponenty

Systémové komponenty

  • RAUGEO PE-Xa-Sondy, na dosiahnutie požadovaných teplôt
  • RAUGEO výplňový materiál
  • REHAU spájanie posuvnými objímkami
  • RAUGEO collect zemný kolektor pre horizontálne ukladanie
  • Tepelná izolačná vrstva
  • Ochranná fólia na tepelnú izolačnú vrstvu

Popis

Popis

Možnosť použitia za dodržania nasledovných požiadavok :
Teplotný rozsah : cca. 0 °C - 85 °C

Hĺbka vrtu: 30-100 m
Odstup jednotlivých sond: 1,5 m - 4 m, podľa geológie
Objem zásobníka na 1 m3 ekvivalentu vody: 3-5 m3
Kapacita zásobníka: 15-30 kWh/m3
Minimálna veľkosť cca. 10.000 m3

Tvar zásobníka:
V zásade musí existovať optimálny vzťah medzi povrchom a objemom zásobníka. Ako najoptimálnejší sa javí valcovitý tvar sondového poľa, pričom priemer valca je približne rovnaký ako jeho hĺbka. Zásobník je na povrchu chránený tepelnou izoláciou, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti.

Uloženie:
Pre sezónny zásobník sa uloženie posudzuje individuálne. Navrhneme Vám počet sond, hĺbku sond a ich rozostupy.

Predpoklady

Predpoklady

Minimálna veľkosť stavby:

Aby bol sezónny zásobník efektívny je potrebné určiť jeho minimálnu veľkosť. Cieľom je zachovať čo najmenšiu plochu povrchu, čím sa minimalizujú straty tepla , ktoré sa zhromažďuje v zásobníku.

Minimálny objem zásobníka je približne 10.000 m3.

Geologické predpoklady:

  • Dobré podmienky na vŕtanie
  • Žiadna spodná voda