Prívod tepla RAUVITHERM

Efektívny, bezpečný a flexibilný spôsob prívodu tepla zblízka

Na decentrálny prívod tepla zblízka potrebujete systém rúr, ktorý spája najvyššiu flexibilitu s výbornými tepelne izolačnými vlastnosťami a vysokou mierou bezpečnosti.

REHAU vďaka vývoju nového predizolovaného systému rúr RAUTHERM vyhovie všetkým vašim požiadavkám.

Výhody

Hybridný systém rúr RAUVITHERM spája najdôležitejšie vlastnosti spájacích systémov a systémov klzných rúr:

 • Vhodné na stavbu, robustné kompletné opláštenie so zvýšenou hrúbkou stien a homogénnou tesnosťou
 • Najvyšší komfort pokládky vďaka zvlnenému vonkajšiemu oplášteniu, posuvných umiestnení peny a flexibilnej strednej rúre REHAU
 • Najvyššia tepelná izolácia svojej triedy vďaka masívnym izolačným telesám z jadrovej izolácie a vonkajší plášť s hrúbkou až do 50 mm
 • Ľahká inštalácia vďaka miliónkrát overenej spájacej techniky násuvnej objímky REHAU a vďaka inteligentnému systému nátrubkov

Systémové komponenty

Hybridný systém rúr RAUVITHERM ponúka kompletný program rúr a tvarovaných dielcov s jednoduchými a dvojitými vedeniami a všetkými relevantnými tvarovanými dielcami a tvarovkami:

 • Dvojité vedenia RAUVITHERM d25 do 63 mm, jednoduché vedenie d25 do 110 mm s prstencovými zväzkami medzi 100 a 300 m
 • Spájací systém násuvnej objímky REHAU so všetkými bežnými vývodmi aj špeciálnymi vývodmi ako guľové kohúty a uzatváracie armatúry
 • Spájací systém REHAU elektrického zvareného nátrubku FUSAPEX k spojom medzi d50 do 110 mm, uholníkom, prechodom a prírubovým spojom
 • Univerzálny systém nátrubkov REHAU na spojenie a rozvetvenie systému RAUVITHERM a všetkých bežných systémov rúr na trhu

Použitie

Hybridný systém rúr RAUVITHERM je riešením na rozvádzanie tepla v budovách, v menších tepelných sieťach jednotlivých odberateľov tepla:

 • Tepelný transport v rámci zariadení na spaľovanie bioplynu vrátane pripojenia stajní, obytných domov a pod.
 • Výstavba menších a stredných tepelných sietí, pripojenie jednotlivých odberateľov tepla, resp. domových prípojok v kombinácii so spojovacím systémom rúr RAUTHERMEX
 • Pripojenie, resp. rozvádzanie tepla prostredníctvom kogeneračných jednotiek, zariadení na pálenie drevnej štiepky, kotlov na biomasu a jednotlivých odberateľov tepla
 • Inštalácia zvonka namontovaných tepelných čerpadiel vzduch-voda, peletové kúrenie a akumulačné prvky
 • Rozvádzanie tepla v rámci priemyselných a chladiacich zariadení, skleníkov a výrobných zariadení
 • Pripojenie geotermických zdrojov energie