Laserová technológia

Popis

Materiály hranovacích pások na zváranie laserom

Uplatnením laserovej technológie môžete v súčasnosti vytvoriť spoj medzi doskou a hranou úplne bez použitia lepidla.

Hrana na báze polymérov je dvojvrstvová, pričom funkčnú vrstvu zadnej strany tvorí špeciálny polymér, ktorý je prispôsobený základnej farbe hranovacej pásky.

Pomocou vysokoefektívneho laseru, ktorý nahradí lepiaci agregát, sa funkčná vrstva roztaví, pričom takto skvapalnený polymér sa spojí s nosnou doskou.

Výsledok: vytvorí sa trvalý spoj bez vzniku škáry.

Výhody

Výhody

Kvalita:

 • Vďaka trvalo funkčnému spoju bez škáry zvýšená odolnosť proti vlhkosti a teplu.

Dizajn:

 • Dokonalý vzhľad ako uliaty.
 • Škára nemôže zožltnúť a neznečistiť sa.
 • Bezškárový vzhľad.

Opracovanie:

 • Zníženie nákladov na prípravu a možnosť okamžitého nasadenia.
 • Čistá práca, - bez lepidiel, čistiacich a separačných prostriedkov.
 • Minimálna náročnosť údržby a výroby.
 • Zvýšená bezpečnosť výroby.
 • Netreba prispôsobovať adhézne činidlo/lepidlo.

Spektrum použitia

Spektrum použitia

Toto riešenie čisto na báze polymérov je Vám k dispozícii pre nasledujúce čiastkové kolekcie:

 • Basic Collection s materiálom ABS
 • Premium Selection

Stanovené minimálne odberové množstvá sa vzťahujú vždy na kartón obsahujúci viacero roliek. Do hrúbky hrany nie je zahrnutá hrúbka funkčnej vrstvy. Pri nastavení stroja zohľadnite zväčšenie hrúbky hranovacej pásky o 0,2 mm.