Vyhrievanie športových hál

Príjemne temperované povrchy športových podláh vďaka montáži plošného vykurovania

Požiadavka architektov a plánovačov na temperované podlahy v športových halách sa z dôvodu športovej medicíny, energetiky a architektúry presadzuje stále viac.

Plošné vykurovanie sa  integruje do spodnej konštrukcie pružnej podlahy. Veľkoplošné vykurovanie vytvára pre športovcov v halách príjemný teplotný profil.

 • Príjemne temperovaný povrch podlahy
 • Úspora energie vďaka vysokému podielu sálania tepla
 • Minimálne vírenie prachu
 • Minimálne prúdenie vzduchu
 • Žiadne ovplyvňovanie podlahovej konštrukcie spôsobom položenia rúr
 • Nízke investičné náklady

Výhody

 • Oddelenie od konštrukcie pružnej podlahy a plošného vykurovania umožňuje dodatočnú sanáciu podlahovej konštrukcie bez demontáže plošného vykurovania
 • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka pokládke s predrazenou izoláciou a flexibilným rúram RAUTHERM S
 • Meandrová pokládka zabezpečí v halách rovnomerný teplotný profil
 • Istota rozostupov pokládky vďaka vodiacim lištám RAUFIX
 • Bez zaťaženia strešnej konštrukcie pri inštalácii, modernizácii a renovácii, takže získate väčšie možnosti plánovania v stavebnom objekte
 • Takmer žiadna akumulácia tepla pod strechou haly, takže nízke tepelné straty smerom k streche
 • Bez tepelných/žiariacich polí vďaka rovnomernému rozdeleniu teploty

Varianty

Systém na vykurovanie pružných podláh s priemyselným rozdeľovačom

Na použitie v plošne elastických športových podlahách na individuálne prispôsobenie vlastností. Pripojenie rúr RAUTHERM S 20 x 2,0 mm alebo 25 x 2,0 mm sa vykonáva pomocou priemyselných rozdeľovačov REHAU.

Systém rúrových rozdeľovačov na vykurovanie pružných podláh

Optimalizácia tlakových podmienok v systéme prostredníctvom pripojenia rúr RAUTHERM S 25 x 2,3 mm pomocou systému rozdeľovačov podľa Tichelmannovho princípu. Individuálne usporiadanie systému rozdeľovačov v závislosti od miestnych podmienok a parametrov.