Corporate Citizenship

Firemná zodpovednosť

Firma pôsobiaca na medzinárodnej úrovni, ale aj ako zodpovedný zamestnávateľ, sa angažuje nielen v obchodnej činnosti, ale aj po celom svete v najrôznejších odboroch ekológie, ekonomiky, sociálnych vecí a kultúry. Vždy s cieľom, prevziať dlhodobú zodpovednosť v spoločnosti.

Wagner_Jobst_34 - 11550387

Jobst Wagner, predseda predstavenstva skupiny REHAU

Umenie

Umenie a hospodárstvo sú v úzkom spojení. Umenie podnecuje nové uhly pohľadu pre hospodárstvo, v jeho snahe o inovatívne myšlienky a pokrok.

Jobst Wagner, prezident REHAU skupiny, dodáva k svojmu vzťahu k umeniu: "Spoločnosti sú povinné angažovať sa otvorene v nejakej forme - buď politickou formou alebo v kultúre. Moje nasadenie patrí odbore umenia a umelcov. Je pre mňa veľkým obohatením, venovať môj voľný čas nadácii Kunsthalle v Berne, a tým výrazne prispieť k obohateniu umeleckého života v Berne.

Oddeľuje kultúru od obyčajného sponzorovanie kultúry, za ktorý je vždy požadovaná nejaká protislužbu. "Za svoje osobné nasadenie neočakávam žiadnu protislužbu, ale je to skôr v duchu mecenášstvo."

000223EC_88558_0 - 88558

Výstava Horsta Hirsiga v REHAU ART

Kultúra

Firma REHAU pravidelne podporuje kultúrne aktivity po celom svete. Napr.: Naša spoločnosť sponzoruje v Moskve svetovo preslávené Trio Rachmaninova a v Berne známe Múzeum umenia. V sídle administratívnej budovy v Ross-on-Wye, malom mestečku provincie Herefordshire, sa firma REHAU podieľala na kultúrnom programe svetového formátu. V stredných Frankách, v mestečku Erlangen, zostávajú obrie špendlíky ako trvalá spomienka na 1000 ročnú oslavu v historickom centre mesta. V bavorskom lese, mestečku Viechtach, sme sponzorovali 600 ročnú oslavu. Aby sme zabezpečili budúcnosť filmového festivalu v Hofe, tak sme v rámci iniciatívy tunajšej spoločnosti podporili aj Medzinárodné dni filmu v Hofe.
Tento filmový festival je druhým najvýznamnejším filmovým festivalom v Nemecku. V mieste hlavného sídla spoločnosti, v REHAU, je najväčším magnetom REHAU ART, miesto pre dialóg, umenie a históriu, ktoré priláka každý rok tisíce účastníkov svojimi atraktívnymi výstavami umenia a kultúrnymi predstaveniami.

V-FTH-D001_161501_0 - 161501

Hofer filmový festival

Veda

Veda znamená pokrok. Ako vedúci líder v oblasti systémových a inovatívnych riešení udeľuje naša spoločnosť už niekoľko rokov po celej Európe REHAU cenu za ekonomiku a REHAU cenu za techniku. Obe ceny sú určené pre absolventov vysokých škôl, ktorí sa vo svojich vedeckých výskumov zameriavajú na špecifické ekonomické aspekty spoločností pôsobiacich na medzinárodnej úrovni. Bez rozdielu či sa jedná o marketing, informatiku alebo techniku.

Po celom svete sponzorujeme odborné sympóziá a stretnutia expertov z oblasti hospodárstva a techniky. V Moskve podporujeme "Klub nemeckých architektov a inžinierov", KdAI. Naši zamestnanci sú pozývaní na REHAU kolódiá naprieč všetkými odbormi. Tu referujú významní vedci z radov firmy, ale aj externí účastníci, o zaujímavých témach a nových trendoch prevažne z oblasti polymérov.

Sociálna sféra

Po celom svete sa REHAU snaží riešiť sociálne otázky. Či už daruje peniaze charitatívnym organizáciám po prírodných katastrofách, ale podporuje pravidelne prostredníctvom príspevkov (napríklad okenné profily) napr. v ruskom meste Tver, pre detskú nemocnicu v Kyjeve na Ukrajine, alebo pre rumunské školy v rámci humanitárnych operácií.

REHAU sa taktiež zapája do rôznych spoločenských aktivít, ako sú mestské slávnosti a regionálne kultúrne podujatia. Naša spoločnosť je spoluzakladateľom obchodnej iniciatívy Hochfranken zlúčením niekoľkých firiem, ktoré organizujú charitatívne kampane v regióne.

Engineering progress

Enhancing lives