Akadémia

Know-how vzdelávanie

REHAU Akadémia je centrum vzdelávania pre naše riešenia na báze polymérov v oblastiach stavebníctva a priemyslu. Pravidelne organizujeme školiace akcie v našich obchodných priestoroch, či priamo u zákazníkov.
Školenia REHAU Akadémie sú zamerané ako na veľké priemyselné firmy, tak aj na malé a stredné podniky. Tu odovzdávame naše kompetencie pre riešenia na báze polymérov na všetkých úrovniach. Vysoko kvalifikovaní školitelia pomáhajú kontinuálne zvyšovať konkurencieschopnosť našich partnerov.


Témy našich školení sú tak pestré ako výzvy, s ktorými sa naši partneri denne stretávajú na trhu:


od výroby, montáže a funkcie našich výrobkov

cez logistiku a zabezpečenie kvality

po otázky z oblasti marketingu a ekonomickej oblasti.