Kompetencie

Spoľahlivosť a inovatívnosť

Vynikajúcimi inováciami a absolútnou spoľahlivosťou pretrváva REHAU už dlhé roky na špičke konkurenčných podnikov. Špecifické odvetvové know-how z troch oblastí činnosti stavebníctva, automobilizmu a priemyslu medzi sebou prepája, aby v oblasti produktov, poradenstva a servisu posilnil svoju vedúcu pozíciu na svetovom trhu vyzretou ponukou systémov a služieb. Dlhodobé podnikateľské usporiadanie robí REHAU nezávislým a spoľahlivým partnerom pre zákazníkov na celom svete.

Technika

V REHAU sprevádzajú inžinieri a technici výrobok od výskumu a vývoja až po jeho výrobu a použitie. Vďaka našim technickým metódam sa produkty dostávajú až do sériovej výroby a optimalizujú sa výrobné procesy. Majú na tom vysoký podiel aj naše špecializované a dobre organizované výrobné závody. Okrem toho sa neustále staráme o optimálne rámcové podmienky, ako napríklad logistiku až po dodávku v stanovenom čase.

... viac sa k tejto téme dozviete tu

Kvalita

Zásady kvality platia nielen pre spolupracovníkov, ale aj pre dodávateľov:

  • Želania zákazníkov a ich nároky na kvalitu musia byť vždy splnené.
  • Kvalitu dosahujeme plánovaním, výrobou, kontrolovaním a následným dohliadaním na ňu.
  • Kvalita zahŕňa služby, dodržiavanie stanovených termínov a kvalifikované spracovanie dopytu.
  • Vyvarovanie sa chybám predchádza ich odstraňovaniu. Príčiny chýb musia byť okamžite odstránené.
  • Procesy a systémy manažmentu kvality sú kontinuálne vylepšované.

... viac sa k tejto téme dozviete tu

Životné prostredie

Ohľaduplnosť voči stále sa znižujúcemu množstvu surovín, ako aj vývoj inovatívnych systémov pre energeticky efektívne využitie energií, sú hlavnými témami budúcnosti, s ktorými sa spoločnosť REHAU už v súčasnosti úspešne vyrovnáva. Vyvíjajú a vyrábajú sa nielen ekologicky a ekonomicky rozumné systémové riešenia pre zákazníkov, ale celosvetovo činná podnikateľská skupina koná aj sama zodpovedne voči ľuďom a prírode.

... viac sa k tejto téme dozviete tu