Kvalita

Najvyššia profesionalita a spoľahlivosť

Kvalita je základným predpokladom úspechu a spokojnosti zákazníkov. Vo všetkých REHAU strediskách pracujeme podľa celosvetovo platných princípov a nariadeniach o kvalite.

REHAU Qualitätspolitik Lieferanten

Firma REHAU je certifikovaná podľa ISO 9001:2008, ISO / TS 16949:2009 ako aj ISO / IEC 27001:2005.

Zabezpečenie kvality v oblasti riadenia zásobovania (dodávateľov)
Pod nasledujúcim odkazom nájdete Dohodu o zabezpečovaní kvality dodávateľov (QSV) vo formáte pdf k stiahnutiu na ww.rehau.com / QSV.
QSV zmluva je základným kameňom riadenia dodávateľov a obsahuje, v závislosti na segmente, presne určené štandardné postupy.

S dohodou QSV sa podporuje dodžiavanie základných etických pravidiel smerom k dodávateľom. Dohoda obsahuje hlavné body ako i QM-metódy, OM-nástroje a interdisciplinárne pravidlá. Zodpovednosti a práva dodávateľov sú uložené v QSV.