Zabezpečenie kvality v oblasti riadenia zásobovania (dodávateľov)

Zabezpečenie kvalityv oblasti riadenia zásobovania (dodávateľov)

Zabezpečenie kvality v oblasti riadenia zásobovania (dodávateľov)

Pod nasledujúcim odkazom nájdete Dohodu o zabezpečovaní kvality dodávateľov (QSV) vo formáte pdf k stiahnutiu na ww.rehau.com / QSV.
QSV zmluva je základným kameňom riadenia dodávateľov a obsahuje, v závislosti na segmente, presne určené štandartné postupy.

S dohodou QSV sa podporuje dodžiavanie základných etických pravidiel smerom ku dodávatelom. Dohoda obsahuje hlavné body akoi QM-metódy, OM-nástroje a interdisciplinárne pravidlá. Zodpovednosti a práv dodávateľov sú uložené v QSV.