Kariéra

Podpora našich zamestnancov všetkých národností má pre nás zásadný význam. Posunieme Vašu kariéru dopredu, ak máte chuť pracovať s nasadením a chcete si rozširovať Váš potenciál.

Highlighty

Vaše kariérne možnosti

Váš individuálny rozvoj vo firme REHAU prebieha podľa princípu výkonov nášho personálneho konceptu. Podľa Vášho ...

Programy vzdelávania pre obchodníkov

Je pre nás samozrejmosťou pripravovať našich zamestnancov s cielenými programami rozvoja na konkurencieschopnosť aj ...

REHAU vzdelávacie programy pre zamestnancov

Kladieme osobitný dôraz na uspokojenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkov z vlastných radov.