Programy vzdelávania pre obchodníkov

Programy vzdelávania pre obchodníkov

Kladieme osobitný dôraz na uspokojenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkov z vlastných radov. Preto je pre nás samozrejmosťou, pripravovať našich zamestnancov s cielenými programami rozvoja na konkurencieschopnosť aj v medzinárodnom prostredí.

Programy vzdelávania zamestnancov

REHAU ponúka potenciálnym zamestnancom možnosť zúčastniť sa na troch po sebe idúcich programoch vzdelávania zamestnancov. Po dobu 18 mesiacov, účastníci systematicky pripravovaní na prácu na vyššej hierarchickej úrovni. Prostredníctvom samoštúdia a sprievodnej odbornej prípravy, ponúkame špecifické odborné vedomosti, ako aj znalosti anglického jazyka. Na konci rozhododujú ale samozrejme osobné schopnosti a ambície, aký kariérny postup účastník dosiahne.

Akademická kvalifikácia

Štúdium s hlbšou praxou
Projekt "Štúdium s hlbšou praxou" sa orientuje na kvalifikovaných, vysoko motivovaných a vyučených učňov REHAU. Získajú tým možnosť zostať aj počas ďalšieho štúdia spojení s našími produktami a kombinovať znalosti vychádzajúce z teórie s postrehmy z praxe.

Ďalšiu podnikovú prax počas semestra ale aj prázdnin, absolvujú študenti samozrejme vo firme REHAU. Po úspešnom ukončení štúdia čaká na nastupujúceho zamestnancov pracovné miesto zodpovedajúce jeho kvalifikácii.

Medzinárodné vzdelávanie

Firma REHAU ponúka veľmi individuálne programy vzdelávania siahajúce od medzinárodného programu trainee po špeciálne Education programy. Naši zamestnanci tým profitujú zo špeciálne im na mieru koncipovanej prípravy na ich budúce medzinárodné úlohy.