Zamestnávateľ firma REHAU

Vo viac ako 170 pobočkách po svete zamestnáva REHAU približne 19.000 spolupracovníkov. Kombináciou našej inovačnej sily, vzájomného prepojenia s inými oblasťami a z toho vyplývajúcej synergickej efektívnosti sme ako moderný a profesionálne vedený podnik v priemysle na výrobu plastov jedinečný.

Náš úspech spočíva vo výkonnosti a kvalifikácii našich spolupracovníkov. Preto je našou snahou vytvárať optimálne rámcové podmienky zabezpečujúce spokojnosť a plnú podporu na pracovisku. Oslovte nás, ak by ste chceli svoju odbornú kariéru spojiť s úspechmi našej firmy.

Highlighty

Kto sme

REHAU je medzinárodne uznávaný výrobca systémov v oblasti stavebníctva, automobilizmu a priemyslu. Od založenia v ...

Firemná kultúra

Profesionalita je pre nás ako inovačný rodinný podnik základným predpokladom na to, aby sme boli celosvetovo vedúcou ...

Pracovné prostredie

Pre REHAU je samozrejmé poskytnúť svojim spolupracovníkom atraktívne pracovné prostredie s najväčšou možnou ...