Firemná kultúra

Profesionalita je pre nás ako inovačný rodinný podnik základným predpokladom na to, aby sme boli celosvetovo vedúcou značkou kvality pre riešenia na báze polymérov. Tento úspech je výsledkom našich výkonných a flexibilných spolupracovníkov, ktorým ponúkame dlhodobo stabilné pracovné miesta. Porovnateľne nízka fluktuácia hovorí v mene nášho inteligentného a spoľahlivého personálneho konceptu, ktorého nositeľmi sú tri piliere výkon, nezávislosť a priama komunikácia.

Výkon

Výkonnosť každého jedného zamestnanca má pre nás veľký význam, pretože úspech spoločnosti REHAU je tiež výsledkom angažovanej spolupráce všetkých. Naši zamestnanci nesú spoluzodpovednosť za rozvoj REHAU tým, že podávajú svoj najlepší možný osobný pracovný výkon. Náš podnik podporuje túto angažovanosť prostredníctvom férového a predovšetkým na výkony orientovaného odmeňovania.

Nezávislosť

Spoločnosť REHAU nevydáva a neobchoduje s cennými papiermi na burze a preto je nezávislá od výkyvov akciového trhu a zostáva tým jednak pre zákazníkov ako aj pre zamestnancov dlhodobo transparentná. Tak to má zostať aj v budúcnosti. Spoľahlivosť podniku orientovaného na strednodobé a dlhodobé ciele charakterizuje rodinný podnik REHAU. Namiesto toho, aby sme kládli do popredia krátkodobý zisk, staviame na trvalom raste a kontinuite. Našich zamestnancov vnímame ako podnikateľov a staviame na vlastnej iniciatíve a na samostatnom konaní.

Priama komunikácia

Zamestnanec je v spoločnosti REHAU stredobodom pozornosti. S ním sa usilujeme o dlhodobú spoluprácu, ktorá sa zakladá na maximálnej miere dôvery. Primerane dôležitá je pritom priama komunikácia zamestnancoumedzii ako aj medzi zamestnancami a nadriadenými. Bez ohľadu na všetky úrovne funkcií majú zamestnanci v REHAU podľa princípu „otvorených dverí“ možnosť predniesť svoje požiadavky obchodnému vedeniu.