Celosvetovo

Firma REHAU je celosvetovo aktívna s rozdielnym významom v jednotlivých oblastiach obchodnej činnosti v príslušných regiónoch. Geograficky je firma rozdelená do ôsmich regiónov:

- Central Europe (stredná Európa, Nemecko, pobaltské republiky, Fínsko),
- South (južná Európa, Južná Amerika, časť severnej Afriky),
- Southeast Europe (juhovýchodná Európa, Grécko, Slovenská republika a Turecko),
- East (Rusko, Bielorusko, časť Ázie),
- Western Europe (Francúzsko, Švajčiarsko, Benelux a časť severnej Afriky),
- North America (Severná a stredná Amerika),
- Asia und Australia (Ázia a Austrália)
- Ako aj región GS (Veľká Británia, Írsko, Škandinávia a južná Afrika).

Centrála vedenie spoločnosti má svoje sídlo vo švajčiarskom Muri.

K stratégii našej firmy s celosvetovou pôsobnosťou patrí tiež zastúpenie na rýchlo rastúcich trhoch, ako je napr východná Európa. Tu je REHAU aktívny už viac ako 20 rokov v rôznych krajinách. Celosvetovo sme zastúpení na viac ako 170 miestach, a tak sa približujeme našim zákazníkom.