Medzinárodná odborná konferencia

14.06.2017

TEPNY NÁŠHO BYTOVÉHO DOMU 26.-27.2016, Hotel Voronež  Brno

Medzinárodná konferencia Tepny domu prilákala viac ako 200 účastníkov

V dňoch 26.-27.9.2017 sa v Brne uskutočnila konferencia Tepny domu,  ktorá v priebehu dvoch dní ponúkla účastníkom odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky technického zariadenia budov (TZB). Téma renovácie a modernizácie vnútorných rozvodov v bytových domoch priviedla na konferenciu približne 200 účastníkov z radov bytových domov, správcovských organizácií a zástupcov štátnej správy.

Cieľom konferencie bolo poukázať na problematiku skôrnatených tepien domu, upozorniť na ich aktuálny, veľakrát až havarijný stav a zdôrazniť nutnosť riešenia problematiky obnovy TZB. Netesnosti, zatkanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Zlé vnútorné prostredie budov má pritom negatívny dopad na zdravie obyvateľov. Štátny zdravotný ústav uvádza, že až 50 % ochorení súvisí práve s nevyhovujúcimi podmienkami bývania.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe. Videozáznamy sú k dispozícii na sociálnych sieťach.