Nachhaltigkeit nach Plan

26.04.2017

REHAU zverejňuje druhú správu o trvalej udržateľnosti

Politici, vedci, ekonómovia ako aj verejnosť diskutujú o tom, ako ekonomickú výnosnosť, sociálnu spravodlivosť a ekologickú znesiteľnosť uviesť do rovnováhy. Ako rodinná firma sme s touto otázkou často konfrontovaný, lebo my vždy  myslíme a konáme krok s prihliadnutím na budúce generácie a s myšlienkou trvalej udržateľnosti.

Už sme veľa dokázali, ešte viac toho máme pred sebou. Uverejnením prvej skupinovej správy o trvalej udržateľnosti pred dvoma rokmi , sme položili základný kameň transparentnosti a dostupnosti informácii o našej firemnej stratégii, aktivite a cieľoch. Uverejnením druhej správy sme chceli v tejto myšlienke pokračovať a ponúknuť krátky  prehľad o stratégii udržateľnosti REHAU, našich produktoch , ochrane životného prostredia ako aj zamestnancov a spoločnosti.