Profil stavba

REHAU - inovatívne systémy pre stavebníctvo

REHAU je v Európe so svojou jedinečným a rozsiahlym programom výrobkov vedúci poskytovateľ riešení na báze polymérov pre oblasť okenných systémov a fasád, techniky budov a inžinierskych sietí. Vďaka našim technickým kapacitám a prepracovanému konceptu školenia v rámci REHAU-akadémia, sme schopní ponúknuť rozsiahle obchodné a technické poradenstvo.

REHAU

Firma REHAU podporuje úspech svojich zákazníkov a je spolehllivým a dlhodobým partnerom. Naša nová systémové riešenia, ktoré sú orientované predovšetkým energeticky efektívne stavby, formujú nové trendy v stavebníctve. Riešenie ponúka našim zákazníkom a partnerom významnú úsporu, šetrenie zdrojov a životného prostredia a zabezpečenie dostatočnej energetického pokrytie pre budúce generácie.

V oblasti okenných systémov a fasád zásobujeme našich zákazníkov konkurencieschopnými programy a službami. Ponuka zahŕňa podporu v oblasti techniky, dizajnu, marketingu a servisu. Všetky profilové systémy majú spoločnú platformu, a to, aby bola u zákazníka docielená optimálna produktivita.

Oblasť techniky budov rozvíja a vyrába kompletné riešenie pre moderné vykurovanie a chladenie, pre rozvody vody a plynu, pre priemyselné potrubné rozvody aj pre oblasť elektroinštalácie. Dodávame ako štandardizované systémy aj špecifické riešenia pre určitý segment trhu.
Do oblasti inžinierskych sietí prináša REHAU veľký ekonomický a ekologický pokrok, a to formou inteligentných riešení pre vodné hospodárstvo, energetickú a komunikačnú techniku​​, zemné práce aj zakladanie stavieb. Tiež podporujeme našich zákazníkov pri analýze, koncepcii, projektovanie, plánovanie, realizáciu a presadzovanie našich systémov.

Všetky REHAU systémy a servis ponúka istotu a ochranu životného prostredia pre ďalšie generácie. Naša vysoká úroveň v oblasti techniky, logistiky aj blízkosť k zákazníkom zaisťuje dlhodobý úspech všetkých našich partnerov.

Oblasť stavebníctva je významným odborom a nosným stĺpom firmy REHAU s celosvetovou pôsobnosťou, ako poskytovateľa riešení na báze polymérov. Know-how všetkých troch odborov Stavebníctvo, Automotive a Priemysel prepojila firma REHAU na báze produktov, poradenstvo a servisných služieb s inovatívnymi riešeniami, aby tak posilnila svoju celosvetovú vedúcu pozíciu. Okolo 19.000 zamestnancov po celom svete sa podieľa na budovaní rastu a úspechu firmy REHAU. Vo viac ako 170 miestach sa nezávislá rodinná firma snaží byť blízko k trhu i zákazníkom.