Naše heslo

Našu zodpovednosť ako celosvetovo pôsobiaca spoločnosť berieme seriózne

Dlhodobá podniková stratégia

Svoju zodpovednosť ako celosvetovo pôsobiaca spoločnosť berieme veľmi zodpovedne a naše konanie smerujeme na splnenie naších dlhodobých cieľov.

Nakoľko je REHAU rodinná spoločnosť, usiluje sa o diverzifikáciu svojich pôl pôsobností, branží, regiónov a štátov. Toto nám dodáva stabilitu a posilňuje našu ekonomickú nezávislosť.

Pomáhame naším zákazníkom staviať na dlhodobo udržateľných princípoch

Energeticky efektívne a životné prostrie šetriace produkty

Pomáhame našim zákazníkom stavať trvalo udržatelne. Prostredníctvom našich inovácii vytvárame komplexné produkty a riešenia, ktoré sú prispôsobené potrebám našich zákazníkov a umožňujú im zvýšovať energetickú efektivitu, šetriť náklady a zvyšovať kvalitu života.

Všetky pobočky REHAU  kontrolujú a hodnotia opatrenia zabezpečujúce šetrenie zdrojov a energetickú efektívnosť

Šetrenie zdrojov

Ako výrobná spoločnosť sme si vedomí vplyvu našej činnosti na klímu a životné prostredie. Všetky naše REHAU pobočky spĺňajú, kontrolujú a posudzujú opatrenia pre zachovanie zdrojov a energetickej efektívnostii. S optimalizovanými výrobnými technológiami a procesmi, chceme využívať prírodné zdroje zodpovedne, znížiť emisie a minimalizovať negatívne vplyvy na človeka a životné prostredie.

Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci.

Spokojnosť našich zamestnancov

Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci. Chceme zvýšiť spokojnosť našich zamestnancov a zaručiť rovnaké príležitosti pre všetkých. Odborné vzdelávania v zmysle ochrany zdravia a bezpečnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života má zabezpečovať našim zamestnancom dlhodobú spokojnosť, motivovať a podporovať ich. Okrem toho sa snažíme zapájať do komunít, kde pôsobíme.