Výroba

Srdce výroby – naše továrne.

Hotové komponenty vznikajú v automobilových závodoch z vývojových a konštrukčných dát. Naše know-how nám v rôznych výrobných procesoch umožňuje produkciu širokej škály výrobkov a ich variánt. Vyrábame napríklad viac ako pol milióna rôznych verzií nárazníka. Hotové produkty dodávame priamo na pás v automobilových závodoch. Počas celého výrobného procesu sa REHAU riadi najvyššími bezpečnostnými štandardmi na ochranu zamestnancov.

REHAU výrobný proces

Extrúzia, vytláčanie profilov

Od začiatku vytláčania profilov prvých produktov pre automobilový priemysel pred viac ako 50 rokmi sa kvalita a výkon REHAU stále zvyšuje. Pri procese vytláčania profilov sa zrnitá masa pomocou šneku vytlačí, dodatočným oteplovaním sa zmäkčí a tlačí cez extrúder v tvare profilu, ktorý zodpovedá obrysom nástroja. V závislosti na forme vyrába REHAU týmto spôsobom okrem iného tesniace profily.

Vyfukovanie

Táto metóda je kombináciou extrúzie a spôsobom výroby dutých telies. Tu sa horúca trubica, vystupujúca z extrudéra, umiestni do lisovacieho nástroja, odreže a nafúkne vzduchom. Tento spôsob je vhodný napríklad pre výrobu technických dutých telies. Lisovaná časť sa typicky líši rozdielnou hrúbkou steny. REHAU používa túto metódu, okrem iného, na výrobu vzduchových potrubí.

Vstrekovanie

Vstrekovanie je proces na výrobu lisovaných častí. Pomocou systémov zo šneku a závitovky sa z masy vytvorí plast, ktorý je pod tlakom transferovaný do uzatvoreného temperovaného priestoru a  po ochladení a stuhnutí pretvarovaný na profilovú súčiastku. Týmto spôsobom vyrába REHAU okrem iného systémy nárazníkov alebo spojlery.

Lakovňa

Hotové lisované diely sa zložitou technikou lakujú buď jedno- alebo viacfarebne. Lakovanie prebieha na vlastných, vysokoautomatizovaných a bezprašných prístrojoch. Pre medzinárodný automobilový priemysel REHAU lakuje časti áut vo viac ako 500 farbách. Len v Nemecku je denne nalakovaná plocha približne dvojnásobku veľkosti ihriska v Champions League Arena. Úlohou vývoja a zhotovenia procesného konceptu podľa najnovších trendov je vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníkov.

Výroba

Táto rozsiahla oblasť prichádza až po skutočnom výrobnom procese. REHAU vyvíja a inštaluje produkty podľa špecifických požiadaviek zákazníkov na základe dlhoročných skúseností.  Výrobné a spracovateľské koncepty práce, manipulácie a montáže plastových dielov sú vytvorené pomocou najmodernejšej techniky a realizované podľa kvalitatívnych a ekonomických aspektov. Prostredníctvom krokov, ako je ultrazvukové zváranie a lepenie, sú rôzne produkty dokončené podľa prianí zákazníkov a nakoniec otestované kontrolou kvality.

Logistika

Ako etablovaný dodávateľ pre automobilový priemysel disponuje REHAU rozsiahlym logistickým know-how. Celý logistický proces navrhujeme inovatívne so zameraním na špecifické požiadavky. Popri tom plníme úlohy v celom dodávateľskom reťazci na vlastnú zodpovednosť, ale zároveň v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi. Skúsený tím má celkovo na starosti projekty so systémom JIS/JIT, ale aj širokú škálu variantov všetkých fáz logistického procesu od plánovania cez riadenie projektov až po realizáciu. Vzhľadom na blízkosť našich montážnych a logistických centier umožňujeme krátku lehotu na odvolanie.