Profilové súčiastky

Popis

Tesniaca lišta
Tesniaca lišta 

Profily pre tesniace lišty slúžia na pokrytie voľných častí, resp. medzier medzi batožinovými priestormi.

Tvarované súčiastky sa používajú ako aj ako podpera batožinového priestoru.