Profily pre usmerňovače a odhlukovače

Popis

PRE PRÍRODU A PERFEKTNÚ KLÍMU

Profily od REHAU pomáhajú pri klimatizovaní budov a pri procesoch odvlhčovania priestoru.

Komponenty a systémové riešenia pre čistenie spaliv sa využívajú v elektrárňach, spaľovniach a chemičkách.

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

 • Štandardný program pre usmerňovače a odvlhčovače vrátane dištančných držiakov
 • Vývoj, konštrukcia a výroba polotovarov i kompletných systémov
 • Systémy pre klimatizačné jednotky a filtre
 • Špeciálne diely z polymérov vyrobené extrúziou alebo vstrekovaním

Možnosti nasadenia

Možnosti nasadenia

 • Pri procese odvlhčovania v priemysle
 • Centrálna klimatizácia
 • Čistenie priemyselných odpadov
 • Vetranie miestností
 • Rúrky a špec. trubky pre elektrofiltre
 • Pre filtre zostavené z tvarových dielov

Výhody

Výhody

 • Nekoroduje
 • Jednoduchá montáž
 • Úspora váhy
 • Odolnosť proti chemikáliám
 • Možnosť zvárania