Nápojové hadice

Popis

Popis

REHAU ponúka optimálne riešenie pre transport nápojov zo suda do výčapu, bez toho, aby bola znížená skutočná kvalita nápoja. Možno ich využiť pre nealkoholické nápoje, tak ako aj pre transport vína a piva.

Výhody

Výhody

Všetky REHAU - nápojové hadice majú SK číslo. Toto číslo označuje, že hadice boli podrobené chemickým, senzorickým a tlakovým skúškam. Spĺňajú tiež tzv Coca-Cola-normu (interne auditovaná firmou Coca-Coca) a sú:

  • Zez zápachu a chuti

  • Ľahko čistiteľné

  • Vysoko flexibilné, extrémne tlakovo odolné a zároveň tenkostenné

  • Zdravotne nezávadné

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

RAUALCO SK 017-029
+ Z RAU-PVC 8766
+ Priehľadný / vysoceflexibilní
+ Pre pivo a víno
+ Vhodný pre vysoké tlaky


TUBALCO SK 017-027
+ Z RAU-PE 940
+ Coca Cola-certifikácia
+ flexibilné
+ Pre nealkoholické nápoje, pivo a víno


TUBALCO SK 017-021
+ Z RAU-PE 230
+Tenko stenný a súčasne odolný proti tlakom
+ Pre nealkoholické nápoje, pivo a víno


TUBALCO SK 017-011
+ Z RAU-PA 102
+ Extrémne tlakovo odolný
+ Coca-Cola-certifikácia
+ Pre nealkoholické nápoje, pivo a víno