Priemyselná kanalizácia

Kvalitná a priechodná kanalizačná sieť, vysoko odolná voči chemikáliám

Kanalizačné rúry a šachty na priemyselné využitie musia spĺňať vysoké nároky: odolávať chemicky znečistenej odpadovej vode, vysokým teplotám do 90°C, napr. pri čistení metódou Cleaning in Place (CIP), ale aj veľkému dopravnému zaťaženiu. Kanalizačné rúry a šachty REHAU z polypropylénu spĺňajú vysoké nároky aj tam, kde iné kanalizačné potrubné systémy narazia na svoje hranice.