Zmršťovacie hadice

Polyméry na mieru – my vieme ako nato

REHAU zmršťovacie hadice, izolujú, obaľujú, označujú a chránia.

Zmršťovacie hadice sa využívajú ku zväzkovaniu a označeniu elektrických vedení, na obaľovanie svoriek a stavebných elementov, ako ochrana pred vplyvom okolia a na obaľovanie násad.

Ak máte špeciálne požiadavky na materiál, rozmery alebo spracovanie?

Nájdeme iste spolu nejaké riešenie, kontaktujte nás!

Tenkostenné zmršťovacie hadice z RAU-VPE s alebo bez lepidla
Stredne a hrubostenné zmršťovacie hadice z RAU-VPE
Zmršťovacia hadica z elastomérov, fluoridových umelých hmôt a elastomérov
Zmršťovacia koncovky z RAU-VPE
Zmršťovacia hady z RAU-PVC