Vedenie energií

Výroba produktov pre priemyselné zásobovanie prúdom je veľmi široký segment. Dodávame celej rade hlavných priemyselných podnikov z rôznych odvetvií elektropriemyslu. V tejto oblasti sa naše produkty orientujú na rozmanité zákaznícke požiadavky - od špecifických materiálov, po neštandardné metódy konfekcie výrobkov.