RAU-VPE

Popis

Pneumatické hadice z VPE

Špecialista v potravinárskom priemysle

Pneumatické hadice z RAU-VPE receptúr spĺňajú nariadenia smernice 2002/72/EG rovnako ako BfR - odporúčania III a možno ich využívať v styku s potravinami.

Výhody

Pneumatické hadice z VPE

Výhody

  • Zlepšená odolnosť voči teplotám
  • Zlepšená odolnosť voči mrázu a vzniku napäťových trhlín
  • Veľmi dobrá chemická odolnosť
  • Odolnosť proti bežným čistiacim prostriedkom
  • UV - stabilná
  • Bez halogénov
  • Vynikajúca flexibilita