RAUPURAN & RAUFLEXAM

Popis

Najvhodnejší na mechanické zataženie

Pre vysoké mechanické zaťaženie.


Najmä pri vysokom mechanickom zaťažení nachádzajú svoje uplatnenie odolné hadice RAUPURAN z polyuretánu.

Možnosti využitia

Možnosti využitia

Hadice RAUPURAN - RAUFLEXAM sa používajú ako prívodové hadice pre pneumatické, skrutkovacie a spojkovacie prístroje a pre prístroje na zatĺkanie klincov.

V prípade, že má prísť hadica do styku s vodou, doporučujeme hadicu RAUPURAL vyrobenú z materiálu, ktorý je odolný proti mikróbom.

Výhody

Výhody

  • Odolné voči tlaku
  • Odolné voči oteru
  • Flexibilná
  • Malá váha
  • Odolné voči teplotám -40 °C až +80 °C
  • Variant materiálu odolného proti mikróbom pri použití,
    kedy dôjde k styku s vodou