Zušlachťovacie klipy

Popis

PRIRODZENE ZAKLIPOVANÉ!

REHAU zušlachťovacie klipy podľa špeciálnej silikónovej receptúry, slúžia pri zušľachťovaní plodovej zeleniny.

Zároveň slúžia ako stabilizačný prvok rastliny.

Výhody

Výhody

Vďaka elastickým vlastnostiam špeciálnej silikónovej receptúry sa sila uchytenia prispôsobuje podľa odporu stonky. Tzn., nemôže dôjsť ku škrteniu stonky.


Zároveň klipy nezamedzujú rastu rastlín. Postupom času vyrastie stonka z úchytu, ten odpadá, a zároveň dochádza k ukončeniu zošľachťovacieho procesu.


Fyziologická nezávadnosť, odolnosť proti vysokým teplotám sú ďalšie prednosti, ktoré tieto úchytky ponúka.

Varianty

Varianty

Pri zušľachťovaní klipy je možné použiť bez obmedzenia u všetkých plodových zelenín .

Ponúkame úchyty s nasledujúcimi priemermi dier:

1,3 mm
1,6 mm
2,1 mm
2,7 mm